Saturday, June 15, 2013

ေငြဒဂၤါးကို ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္တုန္းက စသံုးစြဲခဲ့ၾကသလဲ

 ေငြဒဂၤါးကို ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္တုန္းက စသံုးစြဲခဲ့ၾကသလဲ

 

ေငြဒဂၤါးကို ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္တုန္းက စသံုးစြဲခဲ့ၾကသလဲ ပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာင္း၀ယ္ဖလွယ္ၾကရာ၌ ယခုေခတ္၌ ေငြစကၠကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ေရွးကမူ စကၠမေပၚေသး၍ ေငြစကၠဴအစား ေငြဒဂၤါးမ်ားျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥ၌ ဖလွယ္ေရးပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အမရပူရနန္းတည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ အဂၤလန္မွ ဒဂၤါးသြန္းစက္ႀကီးကိုမွာယူ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းသံုးဒဂၤါးအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ေငြဒဂၤါး၏ ပံုသ႑ာန္မွာ တစ္ဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ နံသင့္ က်ားတံဆိပ္၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၁၁၄၆-ခု၊ အမရပူရဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ႏိုင္ငံဟု ေရးသားထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေငြဒဂၤါးသာ ထုတ္ခဲ့သည္မဟုတ္ေသး။ ေၾကးဒဂၤါးမ်ားကိုပါ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါေသးသည္။ ေၾကးဒဂၤါး၏ ပံုသ႑ာန္မွာ တစ္ဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ ေန႔သင့္နံသင့္ ငါး႐ုပ္ဖိုမတံဆိပ္၊ အျခား တစ္ဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား နန္းတက္ေသာ ၁၁၄၃ ခု၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ (၁၄)ရက္ဟု ေရးသားထားသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ေလာမသိ။ ေၾကးဒဂၤါးမ်ားကို ၁၁၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ေရႊဘိုမင္းလက္ထက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ၎ေရႊဘိုမင္းလက္ထက္၌လည္း ဒဂၤါးမ်ား သြန္းလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဒဂၤါး၏ တဖက္တြင္ ယုန္႐ုပ္ကို လည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပဒုမၼာၾကာပန္းပံုကိုလည္းေကာင္း ထည့္သြင္း သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ ပုဂံမင္းလက္ထက္သို႔ ေရာက္ေလေသာ အခါတြင္လည္း ဒဂၤါးမ်ားကို သြန္းလုပ္ျပန္ပါေသးသည္။ ဒဂၤါး၏ တစ္ဖက္၌ ေရႊျပည္စိုး၊ အျခားတစ္ဖက္၌ သာသနာေတာ္သကၠရာဇ္ ၂၃၉၀ ဟု ေရးထားပါသည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဒဂၤါးစက္ႀကီးအား ၁၂၂၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ေငြဒဂၤါးမ်ားကိုသြးန္လုပ္ရာ တစ္ဖက္တြင္ ကေဒါင္း႐ုပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ ၁ိသံုးဒဂၤါး၊ ၁၂၁၄ ခု ဟု ေရးထိုးထားပါသည္။ ျခေသၤ့တံဆိပ္ ေငြဒဂၤါးမူးျပားတို႔ကိုကား ၁၃၁၄ ခုႏွစ္ေရာက္မွ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။
Post a Comment